Kerneværdier

Colour Compagniet A/S’s kerneværdier fortæller, hvad det er, vi gerne vil kendes for, og hvad der er det bærende i vores daglige virke.

Resultatskabende
Vi arbejder målrettet og effektivt med de opgaver, vi skal løse. Faglighed og kvalitet er styrende faktorer for os. Vi har det fornødne overblik og er velinformeret om, hvad der rør sig i markedet, så vi kan foretage de nødvendige prioriteringer i vores arbejde. Vi arbejder målrettet mod sund økonomi, fordi det er nøglen til frihed.

Engagement
Vi tager initiativ og er på forkant med udviklingen. Det giver entusiasme i vores arbejde og motiverer os til at yde vores bedste. Vi udviser ansvarlighed og loyalitet og er kendt som troværdige samarbejdspartnere.

Åbenhed
Vi fremstår imødekommende og servicemindede. At søge og dele viden er en selvfølge for os. Vi viser hinanden tillid og respekt, og vores omgangstone er præget af omtanke og humor. Vi søger fællesskabet med respekt for forskellighed. Vi skaber succes, begejstring og sammenhold – og samtidig har vi det sjovt.

This page load time was 0.023 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk